سلامتی گلخانه = رسیدگی مداوم

آلودگی ها محیط گلخانه عوامل بسیاری دارند. آلودگی میتواند از طریق آب، هوا یا خاک منتقل شود. آلودگی ها میتوانند باکتریایی، قارچی، بیولوژیک یا شیمیایی باشند. که شیمیایی میتواند معمول ترین آنها باشد که از طریق هوا منتقل میشود. قبل از هر فصل کشت، دستگاه های احتراق را بررسی کنید. سیستم گرمایشی و CO2 ساز با سوخت ناقص میتوانند آلودگی های گازی ایجاد کنند که میتواند مستقیماً بر روی گیاه و یا در نهایت بر روی محصول تاثیر بگذارد.

علامت آلودگی هوا در گیاه:

(SO2 ) : سوختگی شدید برگ با یک مرز مشخص در آن

(NO2 ) : برگ تیره با لبه های جمع شده به داخل

اتیلن : بلوغ زودرس و مرگ سریع

ازن :  لکه لکه شدن و مردن بافت .

محیط کشت بدون خاک، محیط بدون میکروب است. قبل از هر اقدامی برای کشت آزمون آب انجام شود و در طول زمان هم ، آب، دوره ای  تست شود. ماکزیمم مقدار نمک ها و یون ها در آب گلخانه اعم( از چاه چشمه رودخانه و شهر) در جدول ۳ آماده است .

۱ mg/lit = 1 ppm, EC max for main water = ۱ mS/cm = 1000 uS/cm, pH max for main water =۷.۵

قلیائیت آب گلخانه با افزایش بی کربنات زیاد میشود. آب مخلوط شده با مواد مغذی باید pH بین ۵٫۵ تا ۶ داشته باشد و بهترین آن ۵٫۸ است. بی کربنات پتاسیم باعث افزایش pH؛ و اسید فسفریک یا نیتریک باعث کاهش pH میشود. برای هر عدد کاهش در pH یا ۶۱ppm کاهش بی کربنات باید ۷۰cc اسید فسفریک ۸۵% یا ۷۶cc اسید نیتریک ۶۷% استفاده کرد.

سیستم هوشمند گلخانه با دارا بودن سنسور های مونواکسیدکربن و pH قابلیت اندازه گیری و تشخیص آلودگی های به وجود آمده را دارد و باعث میشود تا از خسارت های جبران ناپذیر به محصول و سرمایه شما جلوگیری شود.

گلخانه یا باشگاه بدنسازی ؟

گیاهان گلخانه ای به دلیل متفاوت بودن در مدت و سبک کشت منحصر به فرد هستند. این مسئله مثل این است که گیاهان در گلخانه در یک باشگاه بدنسازی هستند. آنها تحت شرایط خاصی رشد میکنند، باید برنامه غذایی داشته باشند، زمانبندی رشدشان کاملاً کنترل شده است، در زمان کوتاه تری نسبت به گیاهان معمولی رشد میکنند، ثمر میدهند و از کیفیت بالایی برخوردارند. در این برنامه غذایی باید از مکمل های تقویتی استفاده شود، چراکه با این سرعت رشد و انتظار کیفیت نیاز گیاه بسیار فراتر از مواد غذایی معمولی موجود در خاک است. پس اگر میخواهید محصولات در مسابقات بازار فروش پیروز باشند ادامه مقاله را دنبال کنید.

۱۳ ماده غذایی ضروری برای گیاهان:

در جدول ۴، علامت کمبود هر یک از گیاهان آماده است. دو گروه میکرونوترینت یا (ریز مغذی) و ماکرونوترینت یا (درشت مغذی ). همچنین دو گروه متحرک و غیر متحرک . میکروها عمدتاً از طریق اسپری به برگ جذب می شوند. متحرک ها با خواسته گیاه که جابجا کردن یون ها از برگ های پیر به برگ های جوان است،  هماهنگ اند. در قسمت علائم کمبود مواد مغذی در گیاه باید دانست که سرما یا گرمای بیش از حد و همینطور بیشتر بود بعضی عناصر علائم مشابهی ایجاد میکند. به ماکروها در مقادیر بیشتری نیاز هست .

کلات یعنی ترکیب بعضی مواد آلی با یونها که باعث می شود یونها محلول در آب شوند. نیتروژن به فرم آمونیوم (NH۴+) برای زمین های ما که قلیائیت بالا دارند مناسب تر است. در تابستان های گرم و خشک فلفل دلمه ای بالغ تا ۴ لیتر در روز، خیار تا ۶ و گوجه تا ۳ لیتر در روز آب می خواهد. مواد مغذی لازم برای فلفل دلمه در جدول شش آمده است (۱۱ قلم ).

۲ قلم کلر و گوگرد معمولاً در محلولهای تغذیه مقدار مناسبی دارند. این مقادیر در جدول برای کشت هیدروپونیک است، نه کشت در بستر خاکی ، چون در هیدروپونیک چیزی در بستر کشت نمی ماند. همه مصرف میشود ولی در خاک می ماند. اگر گیاه رشد بدنه ای کرده باشد و بخواهیم میوه بدهد، باید طی چند روز EC از ۲٫۵ به ۳ برسد. همچنین تغییر دادن نسبت پتاسیم بر نیتروژن این اثر را دارد. از نسبت ۱٫۵ تا نسبت ۱٫۷، زیرا نیتروژن عامل رشد بدنه ای گیاه است ولی پتاسیم عامل رشد میوه ای.

نسبت کلسیم به نیتروژن باید برای گوجه و فلفل ۱ باشد ولی برای خیار باید ۰٫۸۵ باشد.

پارامترهایی که باید کنترل شوند:

دمای میانگین ۲۴ ساعته، تفاوت دمای شب و روز، آبیاری، رطوبت نسبی .

در فصل تابستان ۱۷ppm نیتروژن به فرم آمونیوم در برنامه غذایی قرار گیرد .

نحوه محاسبه جرم مولکولی مواد:

HNO3 = 1 + 14 + 3 * 16 = 63 GR/MOL

طبق جدول مندلیف عدد اتمی اکسیژن، ۸ و جرم اتمی آن، ۱۶ است. یک مول برابر است با ۶٫۰۲*۱۰^۲۳

بنابراین:       ۱ppm = 1 mg/lit = 1 m.mol/lit * gr/mol    جرم ملکولی آن ماده برحسب gr/mol است.

شرکت ما با مشاوره های دقیق توسط متخصصین گلخانه به شما این امکان را میدهد که به بهترین و بهینه ترین شکل ممکن محصولات خود را تغذیه کرده و کشت دهید.

رژیم غذایی مناسب برای محصول: 

 1. آزمون آب
 2. مخزن مواد غلیظ (حجم آن) ضربدر نسبت آب افزودنی به آن (چند برابر آب)
 3. مواد موجود در آب اصلی
 4. مواد اضافه شده به آب برای جبران pH
 5. تعیین مواد غذایی اضافه شونده. (پس از تعیین مقدار های مواد غذایی موجود در آب از مراحل ۳ و ۴ اگر باز هم کم داشته باشیم وارد مرحله ۵ می شویم)

ماده افزوده شده برحسب ppm حین خنثی سازی با اسید = حجم اسید افزوده شده (cc)   x   گرانش ویژه اسید (gr/cc)   x   درجه غذائیت اسید (grade)   x  ۱۰۰۰

تقسیم بر حجم مخزن غلیظ (lit)   x   نسبت آب رقیق کننده  (فرمول یکم)

مثال: برای مرحله ۴ خنثی سازی محلول با اسید فسفریک ۸۵%، گرانش ویژه اسید ۱٫۴۱، مخزن غلیظ ۲۰۰ لیتر، نسبت آب ۲۰۰ برابر، فسفر اضافه شده حین خنثی سازی؟

ppm of P = 6440 x 1.41 x 0.32 x 1000 / (200 x 200) = 73 ppm

H۳PO۴ à  PO۴۳-       weight of P in PO۴۳- = ۳۱/(۳۱+۴*۱۶) = ۰.۳۲

ماده افزودنی مورد نیاز برحسب گرم = مقدار دلخواه ppm)  x  حجم مخزن غلیظ  x  نسبت آب رقیق کننده) تقسیم بر درجه غذائیت ماده افزودنی نسبت به عنصر دیگر  x  ۱۰۰۰    (فرمول دوم)

ضمناً در مورد مواد افزودنی یک عدد به فرمت N-P-K   میدهند. عدد اول درجه غذاییت آن ماده افزودنی نسبت به نیتروژن است . عدد دوم درجه غذاییت آن ماده افزودنی نسبت به فسفر تقسیم بر ۰٫۴۳ و عدد سوم درجه غذاییت نسبت به پتاسیم   تقسیم بر ۰٫۸۳  مثلاً فسفات مونو پتاسیم:

KH۲PO۴ (۰-۵۳-۳۵):  N=0,   P=53*0.43=0.23,    K=35*0.83=0.29

درجه غذاییت ماده برای سایر عناصر و مواد با توجه به جرم ملکولی قابل محاسبه است .

MgSO4-7H2O à ۲۴ / (۲۴+۳۲+۴*۱۶+۷*(۲+۱۶))=۰٫۱ Mg

۳۲ / (۲۴+۳۲+۴*۱۶+۷*(۲+۱۶))=۰٫۱۳ S

مثال: برای مرحله ۵ فرضا کلسیم مورد نیاز در آب، ۱۸۰ppm باشد. چقدر Calcium Nitrate;15.5-0-0, Ca=19%    اضافه کنیم؟ این مقدار چقدر نیتروژن می افزاید؟

from formula 2:    ۱۸۰ ppm x 200 x 200 / (1000 x 0.19) = 37,894 gr   à

from formula 1:     ppm of N = 37,894 x 0.155 x 1000 / (200 x 200) = 147 ppm

چند قانون برای مخلوط کردن مواد غذایی به آب درون مخزن .

 1. همیشه استفاده از مواد افزودنی با کیفیت عالی، مخصوص گلخانه، محلول در آب .
 2. مواد دارای کلسیم با مواد دارای فسفات و سولفات مخلوط نشوند (زیرا با هم واکنش نشان می دهند و رسوب می کنند ).
 3. مواد افزودنی در آب داغ حل شوند.
 4. ریز مغذی ها (مانند آهن، منگنز، مس، بور، مولیبدن) وقتی که آب از داغی افتاده و گرم است اضافه شوند .
 5. حین افزودن مواد در مخزن، به شدت هم بزنید .
 6. آهن از فسفات جدا باشد.
 7. اسید ها در هر دو مخزن میتوانند افزوده شوند .
 8. ولی بیکربنات پتاسیم (برای افزایش pH) در مخزن سوم اضافه شود، زیرا اگر pH زیاد شود محلولیت سایر یون ها کم میشود و رسوب میکنند.
 9. در روزهای ابری جذب مواد غذایی بیشتر از روزهای آفتابی است. EC بیشتر یعنی تنش آبی بیشتر .

برای آبیاری و تغذیه، دو مخزن خوب است و سه مخزن بهتر. مخزن A برای کلسیم دارها و دوستان کلسیم مثل: نیترات کلسیم، نصف نیترات پتاسیم، کلات آهن و سایر نیترات دار ها. مخزن B فسفات دارها و سولفات دارها مثل سولفات منیزیم، فسفات مونو پتاسیم، سولفات پتاسیم، نصف نیترات پتاسیم، کلات  منگنز و روی و مس، مولیبدات سدیم، اسید بوریک. مخزن C اسید یا بی کربنات برای تنظیم pH.

سیستم هوشمند گلخانه توسط ماژول های تغذیه بسته به میزان حجم مایعات مخزن آبیاری مکمل ها، کودها و تنظیم کننده ها را بر اساس زمان بندی و معیار تعیین شده به شبکه آبیاری و مه پاش تزریق مینماید و دیگر نیازی به سم پاشی و کود پاشی دستی نمیباشد.

برای کنترل بهتر وضعیت رشد گیاه:

۱. EC و pH محلول آب و تغذیه ورودی اندازه گیری می شود. اگر هیدروپونیک باشد EC و pH پساب آبیاری هم اندازه گیری می شود. فعالیت ریشه باعث افزایش pH در ناحیه ریشه می شود  فلذا اضافه کردن ۲ تا ۵ پی پی ام آمونیوم به محلول تغذیه میتواند کمک کند. EC بهینه محلول تغذیه باید در حدود ۵/۲ تا ۳ باشد و برای اینکه مطمئن باشیم وضعیت ریشه خوب است باید EC ریشه در حدود ۵/۳ تا ۴ باشد. اگر با رشد گیاه، EC در ناحیه ریشه بالاتر رفت، باید EC تغذیه را کم کنید (۰٫۲-  در هر دو یا سه روز).  به هیچ وجه کاهش ناگهانی EC توصیه نمی شود (از این جهت هیچگاه آب بدون مواد غذایی نمی دهیم) و اگر در آغاز رشد گیاه، EC در ناحیه ریشه کم شد، باید EC تغذیه را زیاد کنیم باز هم با پله های ۲/۰+ . آبیاری بهتر است خرد خرد در طول روز باشد و با افزایش نور آفتاب بیشتر شود با بزرگتر شدن گیاه بهتر است دفعات آبیاری  را زیادتر کنیم نه طول هر آبیاری را ، این کار رشد بدنه ای را زیاد می کند و برعکس اگر زمان بین آبیاری ها زیاد شود (یعنی دفعات کم شود )، رشد میوه ای گیاه بیشتر می شود .

۲. سر شاخه ها سر صبح اگر سبز کمرنگ باشند آبیاری دیروز خوب بوده است . اگر سبز تیره (یعنی فیروزه ای ) باشند، یعنی  آبیاری دیروز کم بوده و مواد غذایی هم کم. اگر در تابستان علیرغم آبیاری کامل در طول روز باز هم این حالت در سرشاخه ها مشاهده شد، آبیاری شبانه تا دو نوبت یعنی ده شب و دو بامداد توصیه می شود . البته این کار باید به دقت و به ندرت باشد و بی حساب نباشد. تا رشد میوه ای هم بیشتر شود. سازه معمول برای گلخانه، gutter-connect یا شیروانی چسبیده است. ارتفاع شیروانی ۴ تا ۲۵/۴ متر و در طرح های جدیدتر، ۹/۴ تا ۵/۵ است. مشکل گرمایش هوا در گلخانه این است که دمای مناسب به ریشه نمی رسد و مشکل گرمایش از پایین این است که برای دمای مناسب هوا باید ریشه را خیلی گرم کرد، فلذا هردو باید موجود باشد. ضمنا سیستم گرمایش بهمراه تهویه می تواند باعث کاهش رطوبت گردد. معمول ترین گرمایش از پایین، سیستم لوله و ریل است. لوله ۲ اینچ بین ردیف های کشت می رود و بر می گردد بفاصله ۴۵ سانت از هم (شبیه ریل) که آب گرم در آن جاری است. از ریل برای جابجایی گاری حامل لوازم و مواد هرس و … می توان استفاده کرد.

حداکثر تهویه در زمستان: ۱۵ بار تعویض هوای گلخانه در ساعت (خیلی دقت شود که هوای سرد بیرون خوب مخلوط شود)

حداکثر تهویه در تابستان: ۱ بار تعویض هوای گلخانه در دقیقه. البته اینکار بمنظور خنک کردن است، نه رطوبت زدایی، گرچه که رطوبت هم از بین می رود. فلذا یا باید از روش های خنک کردن دیگری استفاده شود مثل کولر گازی و یا مه پاش داشت.

فن سیرکوله در دهانه های گلخانه، باید یکی در میان باد بفرستد و بکشد. ضمنا نباید هوادهی زیاد هم داشته باشد چون باعث کاهش محصول می شود. بازای هر مترمربع مساحت آن دهانه، حدودا ۱ مترمکعب در دقیقه هوادهی داشته باشد بعلاوه سرعت باد کنار گیاه از ۱m/s کمتر باشد. فن و پد برای جاهایی مناسب است که رطوبت نسبی زیر ۶۰% است. و رطوبت را هم می افزاید. هم مه پاش کم فشار و هم مه پاش تحت فشار برای خنک کردن و افزایش رطوبت استفاده می شوند. در کشت هیدروپونیک، پساب محلول آب و تغذیه (برگشتی از ریشه گیاه) باید تصفیه شود. اشعه ماورای بنفش، گاز ازن، پاستوریزه کردن با حرارت، فیلتراسیون زیستی از عوامل و کارهای اساسی در این موضوع میباشند.

فتو سنتز به تغییرات نور بصورت لحظه ای پاسخ می دهد:

۶ CO۲ + ۶ H۲O + Light energy -> C۶H۱۲O۶ + ۶ O۲

دوست دارم بدانید:

سامانه هوشمند گلخانه، مورد تایید معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری (دانش بنیان) است.

سامانه هوشمند گلخانه، مورد حمایت وزارت جهاد کشـاورزی (مرکز ملی توسعه مکانیـزاسیون ) است.

سامانه هوشمند گلخانه، ۳۶ ماه گارانتی تعویض و یک ماه مهلت آزمایش با امکان برگشت کل هزینه را دارد.

۰ تا ۱۲۰ گلخانه: سامانه هوشمند گلخانه، مشاوره پیش از احداث و احداث سازه، مشاوره کشت، فروش و صادرات محصول، کار ماست.

منابع:

Management of the Greenhouse Environment

Concepts Involved in the Optimization of the Greenhouse Environment for Crop Production

Components of the Greenhouse System for Environmental Control

Controlling the Greenhouse Enviornment