سلام. شما در این برگه، درخواست صدور پیشفاکتور برای سامانه هوشمند کنترل اقلیم گلخانه می نمایید.

  1. محصول مورد نظرتان را در اینجا و اینجا خوب مطالعه کنید تا بدانید برای چه کالایی چه مقدار پرداخت می کنید.
  2. اطلاعات ورودی شما نزد ما امانت است.
  3. صدور پیشفاکتور آنلاین، کاری نوآورانه و جدید است که صرفاً برای راحتی شما و ما و گردش کار سریعتر، طراحی شده است. لطفا از ورود اطلاعات نادرست اجتناب نمایید.
  4. این پیشفاکتور، توسط یک رایانه محاسبه می شود و ممکن است ۱۰%± خطا داشته باشد. بدیهی است مبلغ قراردادی که به امضای طرفین رسیده، ملاک پرداخت است. ضمنا در حین محاسبه، ارزش افزوده نیز لحاظ شده است.
  5. برای خرید اقلام این پیشفاکتور و پرداخت نهایی، می توانید از یکی از این دو نهاد، وام دریافت کنید: دانش بنیان و جهاد کشاورزی
  6. لطفا به دفعات زیاد و به منظورهای غیرمفید، از این فرم استفاده ننمایید. این کار، منجر به محروم شدن فرد از خدمات شرکت و این کالای دانش بنیان می گردد.
  7. مدت اعتبار پیشفاکتور سامانه هوشمند کنترل اقلیم گلخانه، ۱۴ روز است و پیش از اتمام این زمان، باید پرداخت انجام گیرد.
  8. برای ارائه پیشفاکتور رسمی به بانک (پیشفاکتور مهر و امضا شده)، قبل از پر کردن فرم تماس بگیرید.
  9. این پیشفاکتور برای مشتری نهایی محاسبه شده است. بدیهی است همکاران گرامی از درصد تخفیف خوبی برخوردار خواهند بود.
  10. این پیشفاکتور، با احتساب ۳۶ ماه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر، خدمت شما ارائه می گردد… هوای شما رو داریم.

شروع کنید…