آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه گلخانه و کشاورزی

تازه ترین اخبار و تحلیل های حوزه گلخانه و کشاورزی را دنبال کنید. ما متعهدیم که تنها اخبار درست را نشر بدهیم

تولید انبوه گلخانه هوشمند
مژده برای گلخانه های اسپانیایی، ایرانی، شیشه ای و هکتاری