گلخانه هوشمند در یاسوج

اجرای سیستم اتوماسیون و هوشمندسازی گلخانه در شهر یاسوج

استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای سیدحسین حسین زاده

انسانی با اخلاق اسلامی – معلم الکترونیک – گلخانه واقع در روستای مختار، ۵کیلومتری جنوب یاسوج

مشخصات:

۲۴۰۰ مترمربع – ۶ سالن مجزا – تونلی – طول ۴۳متر – عرض ۹ متر

تاریخ پروژه:

تابستان ۱۳۹۷

  • بازدید از گلخانه، پیش از قرارداد
  • ارائه نقشه تاسیسات
  • مشاوره انرژی
  • مشاوره تاسیسات سرمایشی
  • مشاوره پوشش سازه
  • سامانه هوشمند کنترل اقلیم گلخانه
  • تابلوی قدرت گلخانه
  • مشاوره آب و خاک و کشت گیاهان دارویی (دوره کوتاه)
  • تحویل نشاء گیاهان دارویی

آقای مهندس… خیلی به کارش متعهد هست

در این صفحه، نظرات تعداد بیشتری از مشتریان را بخوانید