سیستم اتوماسیون گلخانه در پارسیان

اجرای سیستم اتوماسیون گلخانه در شهر پارسیان

استان هرمزگان

آقای یوسف صادقی

انسانی خوشرو – دارای کارگاه نجاری – گلخانه واقع در کیلومتر ۲۰ جاده پارسیان – بندرلنگه

مشخصات:

۴۵۰۰ مترمربع – ۱۱ دهانه – طول ۴۲متر – عرض ۹.۶ متر

تاریخ پروژه:

پاییز ۱۳۹۸

  • اقدام به پیش پرداخت از سوی مشتری پیش از رویت تیم کاری
  • استخراج نقشه تابلو قدرت گلخانه در مرحله بازدید (تابلو از قبل ساخته شده بود)
  • اصلاح کامل تابلو قدرت گلخانه با محوریت سامانه هوشمند
  • مشاوره و خرید دریچه های جانبی
  • اجرای تابلو کنترل دریچه های جانبی
  • سامانه هوشمند کنترل اقلیم گلخانه
  • کنترل اقلیم با هوشمند کردن: فن/ پمپ پد/ دریچه های سقفی/ دریچه های جانبی/ سیرکوله/ پمپ آبیاری/ روشنایی/ پمپ سمپاش

در این صفحه، نظرات تعداد بیشتری از مشتریان را بخوانید