اطلاعات شما نزد شرکت، امانت خواهد بود!

فرم استخدام "منشی"

_______._______

لطفا توانمندی هایتان را تیک بزنید یا بنویسید

_______._______

سوابق تحصیلی خود را ذکر کنید (مدرک – رشته – معدل – تاریخ شروع و پایان – نام موسسه – شهر)

مدارک غیردانشگاهی که اخذ کرده اید یا دوره هایی که شرکت کرده اید رو ذکر کنید

سوابق کاری خودتون رو ذکر کنید (نام مجموعه – سمت شما – شروع و پایان کار – آخرین حقوق در مجموعه)

علت ترک هر شغل رو بنویسید

کارهایی رو که در هر شغل به صورت موفقیت آمیز انجام داده اید، ذکر کنید

یک روز کاری خوب خودتون رو توصیف کنید (با جزئیات کامل)

وقتی سرتان شلوغ می شود، چطور کاری می کنید که چیزی را فراموش نکنید؟

کارهایی رو که با مدیریت شما به موفقیت یا عدم موفقیت منجر شده، بنویسید

چگونه با مشتری، مجری، نماینده و ادارات ارتباط می گیرید و همه را راضی نگه می دارید؟ چه کارهایی می کنید؟

_______._______

مشخصات دو نفر از کسانی که شما را خوب می شناسند، بنویسید

(نام و نام خانوادگی – شغل – نشانی محل کار – تلفن تماس)

سابقه کیفری و نوع سابقه

_______._______

از کی می توانید کارتان را شروع کنید؟

انتخاب این شرکت، دلیل خاصی داشته؟

۰ + ۳ = ?