گزارشی داستان وار درباره مشکلات گلخانه یکی از مشتریان قدیمی … گفتیم که به شما تعهد داریم، گلخانه شما آبروی خود ماست

مصاحبه کارآفرین شرکت در برنامه رادیو اقتصاد، از ایده تا ثروت

فراخوان جذب سرباز امریه یا سرباز فناور در شیراز، شرکت دانش بنیان آرمانشهر، فعال در حوزه گلخانه و کشاورزی هوشمند. پارک علم و فناوری فارس

گزارشی از مسابقه دورهمی تلویزیونی برای جذب سرمایه به نام کارویا