هدف و ماموریت

[one_half]شرکت فن آوری توحیدی آرمانشهر، دارای تاییدیه دانش بنیان و مورد حمایت وزرات جهاد کشاورزی، در زمینه گلخانه هوشمند (صنعت گلخانه)، کشاورزی هوشمند (مزارع، کشت و صنعت ها) و آبیاری هوشمند (باغ، باغچه و فضای سبز) فعالیت می نماید.[/one_half]

آرزو

[one_half]آرزو داریم خاک الهی و آب پربرکت این کشور، بهترین حال را داشته باشد و مردمانش بهترین روزگار را ببینند… چیزی که تنها و تنها با “خود را هیچ دیدن” و “طمع به الطاف خداوند” یعنی بهره گیری از دیدگاه جذاب توحید، آسان می شود.[/one_half]